طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی 5000 تومان

طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی

طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی ۲۵۰۰ هکتار خلاصه طرح: موضوع: خدمات مکانیزاسیون حوزه فعالیت ۲۵۰۰ هکتار ظرفیت اسمی: ۲۵۰۰ هکتار نوع تولید: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی [...]

مشاهده و دانلود