اتصال میکروتوربین به شبکه بوسیله مبدل های ماتریسی و کنترل شارش توان 4000 تومان

اتصال میکروتوربین به شبکه بوسیله مبدل های ماتریسی و کنترل شارش توان

میکرو توربین – ژنراتور یکی از مناسب ترین کاربرد های انواع مختلف تولیدات پراکنده می باشد. بخاطر سرعت بالای آن، استفاده از یک مبدل فرکانسی برای دستیابی به برق ۶۰ / ۵۰ هرتز ضروری است . در این [...]

مشاهده و دانلود