معدن فیروزه نیشابور رایگان

معدن فیروزه نیشابور

معدن فیروزه نیشابور معدن فیروزه نیشابور شناسنامه معدن نیشابور الف-نام ماده معدنی : فیروزه ب-نام معدن : معدن فیروزه نیشابور ج-شماره و تاریخ پروانه بهره برداری : ۱۰۰۱۴۶/۴ مورخ ۱۷/۱/۸۲ د-نام بهره [...]

مشاهده و خرید