چرا ما فقیر یا ثروتمند هستیم 20000 تومان

چرا ما فقیر یا ثروتمند هستیم

دانلود کتاب بسیار با ارزش چرا ما فقیر یا ثروتمند هستیم. چرا ما فقیر یا ثروتمند هستیم : آیا تابحال اندیشیده اید که ثروتمندان و فقیران هر دو کار می کنند ولی چرا روز به روز فقیران فقیرتر و ثروتمندان [...]

مشاهده و دانلود