پاورپوینت-استراتژیهای تغییر و تحول سازمان و استراتژی های مدیریت تغییر-۵۰ اسلاید -powerpoin-ppt 6000 تومان

پاورپوینت-استراتژیهای تغییر و تحول سازمان و استراتژی های مدیریت تغییر-۵۰ اسلاید -powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد استراتژیهای تغییر  و تحول سازمان و استراتژی های مدیریت تغییر در ۵۰ اسلاید می باشد.üاستراتژی وظیفه ای در سطح خرد بیشتر ناظر به طراحی، تغییر و تعدیل محتوا و سرشت شغل هاست. [...]

مشاهده و خرید
پروژه و تحقیق-نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول- در ۷۰ صفحه-docx 6000 تومان

پروژه و تحقیق-نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول- در ۷۰ صفحه-docx

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است. از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده که در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت-استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه سطح کلان-۳۵ اسلاید -powerpoin-ppt 6000 تومان

پاورپوینت-استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه سطح کلان-۳۵ اسلاید -powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه سطح کلان در ۳۶ اسلاید می باشد.مدیریت استراتژیک سعی براین دارد که مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت-مدیریت تحول در مدیریت سازمانی-۱۰۰اسلاید -powerpoin-ppt 6000 تومان

پاورپوینت-مدیریت تحول در مدیریت سازمانی-۱۰۰اسلاید -powerpoin-ppt

فهرست مقدمه تلاش یا فعالیت بلند مدت nحمایت از سوی مدیریت ارشد nچشم انداز موجود ومطلوب سازمان nفرایندهای توانمند سازی nفرآیندهای یادگیری nفرایندهای حل مسئله nفرهنگ سازمانی nتیم کاری وتیم محوری [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت-اصول طرحواره درمانی در روانشناسی- در۶۵ اسلاید-powerpoin-ppt 6000 تومان

پاورپوینت-اصول طرحواره درمانی در روانشناسی- در۶۵ اسلاید-powerpoin-ppt

فهرست nتعریف طرحواره nمقدمه nتاریخچه nعلل شکل گیری طرح واره nاهمیت طرحواره ها nویژگی های طرحواره nریشه های تحولی طرحواره ها nویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه nذهنیت های طرحواره ای nذهنیت [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی – در۹۰ اسلاید-powerpoin-ppt 7000 تومان

پاورپوینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی – در۹۰ اسلاید-powerpoin-ppt

این پاورپوینت در مورد تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی  در ۹۰ اسلاید می باشد.در بیومتریک از دو نوع ویژگی مختلف فرد استفاده می‌کنند. پارامترهای فیزیولوژیکی : مشخصه‌های ثابت یک شخص [...]

مشاهده و خرید
پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در۸۵ صفحه-docx 7000 تومان

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در۸۵ صفحه-docx

این تحقیق در مورد بررسی زندگی روستایی و عشایری در ۸۵ صفحه و در قالب ورد می باشد.پهنه وسیعی از ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش چنین است. گرچه امروزه عشایر نسبت محدودی [...]

مشاهده و خرید