تمرینات ویژه برای شکم شش تکه 2000 تومان

تمرینات ویژه برای شکم شش تکه

تمرینات ویژه برای شکم شش تکه با دو نوع تمرین  / همراه با تمرینات کاردیو برای کل عظلات / آموزش نحوه چربی سوزی/ ارائه برنامه تمرین تمرینات ویژه برای شکم شش تکه: نام فایل دانلود تمرینات ویژه برای [...]

مشاهده و خرید
وضعیت تربیت بدنی درآموزش و پرورش ایران در مقایسه با آمریکا و کانادا 5000 تومان

وضعیت تربیت بدنی درآموزش و پرورش ایران در مقایسه با آمریکا و کانادا

عنوان مقاله:  مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت بدنی آموزش و پرورش در ایران با کشورهای آمریکا و کانادا وضعیت تربیت بدنی درآموزش و پرورش ایران در مقایسه با آمریکا و کانادا : چکیده:در این مقاله برنامه درسی [...]

مشاهده و خرید
مکانیزم راه رفتن انسان 4500 تومان

مکانیزم راه رفتن انسان

مکانیزم راه رفتن انسان چکیده پروژه: مکانیزم راه رفتن انسان و الگوگیری از آن در ساخت ربات های انسان نما این پروژه به بررسی مکانیزم حرکتی پاهای انسان می پردازد که در جریان آن به موارد زیر اشاره می [...]

مشاهده و خرید