no-img
فروشگاه فایل دوسیا

پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل - در ۸۵ صفحه-docx - فروشگاه فایل دوسیا


فروشگاه فایل دوسیا
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

<span itemprop=پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل – در ۸۵ صفحه-docx" />
zip
دی ۱۱, ۱۳۹۵

پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل – در ۸۵ صفحه-docx">پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل – در ۸۵ صفحه-docx


دانلود پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل – در ۸۵ صفحه-docx

پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل - در 85 صفحه-docx

 

پروژه و تحقیق- تاثیر ارتباط خصوصیات اخلاقی افراد با رضایتمندی از شغل – در ۸۵ صفحه-docx:

فهرست:

فصل اول:

چکیده………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………….۳

بیان مساّله…………………………………………………………………………….۴

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۷

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………..۷

فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………۷

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………..۸

شخصیت (تعاریف و نظریه­ها)………………………………………………………….۱۱

نظریۀ فروید…………………………………………………………………………….۱۲

نظریۀ یونگ……………………………………………………………………………..۱۷

نظریۀ آدلر……………………………………………………………………………….۲۳

نظریۀ راجرز………………………………………………………………………………۳۰

نظریۀ گشتالت…………………………………………………………………………..۳۴

نظریۀ رفتاری…………………………………………………………………………….۳۵

نظریۀ درمان شناختی – رفتاری………………………………………………………..۳۹

نظریۀ رویکرد صفات…………………………….  ……………………………………..۴۲

رضایت شغلی (تعاریف و نظریه­ها)……………………………………………………..۴۹

نظریۀ گینزبرگ…………………………………………………………………………..۵۲

نظریۀ سوپر………………………………………………………………………………۵۳

نظریۀ رو…………………………………………………………………………………..۵۶

نظریۀ انتظارات…………………………………………………………………………….۵۸

نظریۀ جان هالند…………………………………………………………………………..۵۹

نظریۀ سلسله مراتب مزلو………………………………………………………………..۶۱

نظریۀ عوامل بهداشتی – انگیزشی………………………………………………………۶۳

پیشینۀ پژوهش……………………………………………………………………………۶۵

روش پژوهش……………………………………………………………………………….۷۲

جامعۀ آماری………………………………………………………………………………..۷۲

نحوۀ آماری و روش نمونه­گیری……………………………………………………………..۷۲

متغیر پیش بین………………………………………………………………………………۷۲

متغیر ملاک………………………………………………………………………………….۷۲

روش ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………….۷۲

پرسشنامۀ رضایت شغل……………………………………………………………………۷۲

پرسشنامۀ شخصیتی……………………………………………………………………….۷۳

روش تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………..۷۳

یافته­های توصیفی ……………………………………………………………………………۷۵

یافته­های استنباطی ………………………………………………………………………….۷۶

نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………….۸۰

محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………….۸۲

پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………۸۲

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………….۸۴

پیوست …………………………………………………………………………………………..۸۷

 

از میان ویژگی­های مختلف چیزی که می­تواند به انسان­ها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسد شخصیت است. یعنی جنبه­ای از حیات انسان که اجازه می­دهد پیش­بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد. روان­شناسان در مورد ابعاد شخصیتی افراد نظرات گوناگونی ارایه داده­اند، از جمله این نظرات می­توان به نظر برن­ رویتر اشاره کرد که در آن شخصیت دارای شش جنبه ۱- تمایل به عصبی بودن،  ۲–تمایل به با خود بودن، ۳- درون­گرایی – برون­گرایی، ۴- سلطه­جویی – سلطه­پذیری، ۵- اعتماد­به­نفس و  ۶- اجتماعی بودن می­باشد.

صاحب­های هر کدام از جنبه­های شخصیت به شیوه­های خاصی رفتار می­کنند و دارای انتظارات خاصی هستند، توانایی و مهارت­های رفتاری منحصر به فرد و نیز نیازهای متفاوتی نیز دارند و بر اساس الگوی شخصیتی خود دارای نیازها، انتظارات، انگیزه­ها، توقعات و اهداف خاصی می­باشند. از طرفی سازمان­ها نیز بر حسب اهداف، وظایف و فعالیت­های جاری خود نیازها، انتظارات و توقعات خاصی را ارضا می­کنند، بنابراین برای هر یک از انواع شخصیت­های متفاوت، محیط شغلی متفاوتی مناسب است. (نریمانی و خان بابازاده و فرزانه، ۱۳۸۶)

امروزه تعلیم و تربیت آدمی امری دشوار است و از این میان معلمان برترین نقش را بر عهده دارند و نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی به حساب می­آیند. همۀ کشورها به معلمان اثر بخش و با­انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را در قالب سیستم تعلیم و تربیتی خود پرورش داده و برای آینده­ای بهتر مجهز شوند. ولی با شرایطی که بر جهان حاکم است نیاز ما به چنین معلمانی خیلی بیشتر از کشورهای دیگر است. یکی از بارزترین و برجسته­ترین برنامه­ها و خطوط تحقیقاتی که در کشورهای مترقی وجود دارد در زمینۀ شناخت ویژگی­های دنیای معلمی است. آنچه از تحقیقات روشن می­شود این است که معلمی مجموعه­ای از توانایی­ها، قابلیت­ها و آگاهی­های در هم تنیده و جدایی ناپذیر لازم دارد تا یک فرد بتواند یک معلم موفق باشد. (شیرزاد، ۱۳۸۶، به نقل از عسگری، ۱۳۸۸)

  • بیان مسأله

مدیریت منابع انسانی پیچیده­ترین و مشکل­ترین بخش مدیریت است و از جمله وظایف مدیران در جذب نیروهای انسانی مناسب از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در واقع، موفقیت هر سازمان در گرو استفادۀ­ بهینه از نیروی انسانی آن سازمان است و مستلزم به ­کارگیری افرادی است که توانایی­ها و استعدادهای خاص آن شغل را داشته باشند. در انتخاب افراد برای مشاغل مختلف سازمان، اصل کلی این است که خصوصیات داوطلب با وظایف­ شغلی او مطابقت کند. برای اینکه شرح وظایف با موفقیت انجام گیرد لازم است که مهارت­ها، استعدادها، خصوصیات­ خلقی ­و­ جسمی افراد در نظر گرفته شود و داوطلب آن شغل واجد این خصوصیات و استعدادها باشد. (حجازی و ایروانی، ۱۳۸۱)

گروهی بر این باورند که رضایت­ شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد؛ به بیان دیگر، این گروه، رضایت شغلی را در درجۀ نخست از دیدگاه روانی و خصوصیات فردی توجیه می­کنن. در رضایت ­شغلی، فرد به شغلش نوعی احساس مثبت دارد که زاییدۀ عواملی نظیر: شرایط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تأثیر عوامل فرهنگی می­باشد. لذا، می­توان نتیجه گرفت که رضایت­ شغلی احساسی روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثراست. (شفیع­آبادی، ۱۳۸۶، به نقل از رضویه و همکاران، ۱۳۸۹) بسیاری از صاحب­ نظران بر این عقیده­اند که صفات عمومی مختلف از قبیل هوش و یا تحصیلات ­عالی در همۀ مشاغل به موفقیت حرفه­ای کمک می­کند، در نتیجه در اغلب موارد مجموعه عوامل واحدی را برای انتخاب افراد در مشاغل مختلف به کار می­گیرند بی­آنکه به ویژگی­های ­شخصیتی و روانی توجه لازم داشته باشند. گاه مشاهده می­گردد علی­رغم اینکه از لحاظ تناسب تخصص حرفه­ای افراد با تحصیلات یا محیط و وسایل کار آنها اشکالی وجود ندارد، اما محصول کار رضایت ­بخش نیست. یکی از دلایلی که می­تواند در این رابطه موثر باشد عدم توجه به عومل روانی و انسانی افراد است. این عوامل انسانی می­تواند در احساس رضایت­ خاطر شخص از شغل و علاقۀ او به کار در سازمان خلاصه کرد. (حجازی و همکاران، ۱۳۸۱) امروزه رضایت­ شغلی در سازمانها و ادارات از جمله موضوعات مهمی است که اغلب مدیران و کارفرمایان در سراسر ­دنیا برای آن اهمیت زیادی قائلند. مسلماً رضایت ­شغلی در رفتار عملی کارکنان اثر بسزایی دارد و به گونه مؤثری اثر خود را در شغل فعلی، کارا­بودن، اثر ­بخش ­بودن و آمادگی به منظور ارتقای شغلی نشان می­دهد. با توجه به اینکه اولین و مهمترین جزء سازمان، افراد انسانی با شخصیتهای مختلف خود هستند، انگیزه­ها، تواناییها، تمایلات، باورها و افکار که در واقع از اجزای مهم تشکیل دهنده شخصیت انسان است، حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به سازمان تعیین می­کند. (ماًمن­پوش، ۱۳۸۸، به نقل از ­دستورانی و همکاران، ۱۳۹۱)

پژوهش­های بسیاری در رابطه با تاثیر تیپ­های­ شخصیتی با رضایت­ شغلی صورت گرفته شده است. از جمله این پژوهش­ها می­توان به پژوهشی با استفاده از پرسشنامۀ شخصیتی برن­ رویتر در مورد دبیران و کارکنان اداری جامعۀ زنان تحصیل­کرده شهر تهران به عمل آمده که در آن به مقایسه جنبه­های­ شخصیتی این کارکنان پرداخته و رابطۀ شغل را با جوانب شخصیتی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تفاوت قابل ملاحظه­ای میان زنان کارمند لیسانس و دبیران در هیچ یک از جنبه­های شخصیتی وجود ندارد. یافته­های این پژوهش همچنین نشان داد که درجۀ تمایلات افراد نسبت به عوامل شخصیتی شش­گانه می­تواند راه­ گشایی برای انتخاب شغل و موفقیت ­شغلی باشد. (سوری، ۱۳۷۳، به نقل از حجازی و همکاران، ۱۳۸۱)

در پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسۀ رضایت­ شغلی کارکنان آموزشی و غیر­آموزشی در شهر یاسوج انجام داد و به این نتایج دست یافت: ۱- کارمندان آموزشی و غیر­آموزشی با مدارک تحصیلی مختلف از رضایت ­شغلی یکسانی برخوردار هستند. ۲- بین رضایت ­شغلی کارمندان زن و مرد آموزشی و غیر­آموزشی تفاوت معنی­داری وجود دارد، زنان در مقایسه با مردان از رضایت ­شغلی بیشتری برخوردارند. (فرامرزی، ۱۳۷۵)

در پژوهشی، آوی و همکاران نشان دادند که خوش­بینی با رضایت­­ شغلی همبستگی مثبت و معنی­داری دارد. یعنی این افراد، تعلق بیشتری به شغل خود داشته و شغل خود را بهتر انجام می­دهند (بهادری ­خسروشاهی و همکاران، ۱۳۹۱)

نتایج مطالعه دیگری در زمینه عوامل موثر بر رضایت­ شغلی افسران مشاهده شد که با افزایش سلامت­ روانی رضایت­ شغلی نیز افزایش می­یابد و در مقوله ویژگی­های ­شخصیتی هر چه اضطراب کمتر و قدرت رهبری و توان سازگاری بالاتر باشد افراد رضایت شغلی بیشتری دارند و همچنین سه عامل کارکرد اجتماعی، کنترل­ غرایز و سن سهم بیشتری در پیش­ بینی رضایت­ شغلی افسران دارند. (رسولی، ۱۳۹۲)

نتیجۀ یک تحقیق که روی کارمندان مرکز بهداشت شهرستان یزد انجام گرفت این نتیجه بدست آمد که با کاهش یا افزایش سلامت عمومی و تاثیر ویژگی­های شخصیتی، میزان رضایت شغلی نیز کاهش یا افزایش می­یابد. (بخشایش، ۱۳۹۲)

در مطالعاتی که شیوۀ برخورد با مشکلات، حل­مسائل و قدرت­ تصمیم­گیری پزشکان در رابطه با درجۀ­­ تحصیلی، ویژگی­های­ شخصیتی و زمان صرف شده مورد بررسی قرار گرفته معلوم شده است که هیچ ارتباطی میان قدرت تصمیم­گیری با درجۀ­ تحصیلی وجود ندارد، در حالی که قدرت تصمیم­گیری با شخصیت برون­گرا نسبت مستقیم و با زمان صرف ­شده در تصمیمات نسبت عکس دارد. (باخ­من[۱]، ۱۹۹۱، به نقل از حجازی و همکاران،۱۳۸۱)

در مورد عملکرد شغلی و ویژگی­های ­شخصیتی به پژوهش پرداختند و نمونه­ای متشکل از ۱۴۶ نفر از مدیران را در ارتباط با عملکرد با آزمون ­شخصیتی روبرتسون مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که بین استقلال­ شخصیتی و عملکرد ­­شغلی و همچنین برون­گرایی و مسئولیت­پذیری در عملکرد بالا و پایین رابطه معناداری وجود داشت. (موری و مونت[۲]، ۱۹۹۳، به نقل از محمدی، ۱۳۸۶)

در پژوهشی که ارتباط بین خصوصیات­ فردی و خصوصیات­ شغلی را مورد تایید قرار داده­اند. (جانسون و همکاران[۳]، ۱۹۹۶، به نقل از حجازی و همکاران، ۱۳۸۱)

در پژوهشی پیرامون رابطۀ هوش­ هیجانی  در رضایت شغلی نشان داد که ارتباط مثبت و قوی بین متغییرهای شخصیتی، علاقه و رضایت­ شغلی و در رفتار اجتماعی مثبت با هوش هیجانی وجود دارد. (کارسو و مایر[۴]، ۲۰۰۴، به نقل از امین­بیدختی، ۱۳۸۹)

در تحقیقی که ارتباط بین هوش کارکنان و مدیران با رضایت ­شغلی را می­سنجید. نتایج نشان داد که هوش­هیجانی کارمندان با رضایت شغلی و عملکرد ­شغلی رابطۀ مثبتی دارد به ­علاوه هوش­ هیجانی همبستگی بالاتری با رضایت ­شغلی کارمندان باهوش هیجانی پایین­تر نسبت به کارمندان باهوش هیجانی بالاتر دارند. (توماس[۵] و همکاران، ۲۰۰۹، به نقل از امین­بیدختی، ۱۳۸۹)

انتخاب نیروی انسانی در بخش آموزش ­و ­پرورش از این باور هم مستثنی نیست. متاُسفانه، در انتخاب نیروی انسانی در بخش آموزش ­و­ پرورش از آزمون­های ­شخصیتی کمتر استفاده شده است و در حال حاضر این امر نیز صورت نمی­گیرد. به همین سبب شناخت کافی از جنبه­های شخصیتی شاغلان (معلمان) وجود ندارد. به منظور تاُمین اهداف گزینش و راهنمایی­های شغلی در بخش آموزش ­و ­پرورش، تعیین ویژگی­های شخصیتی لازم برای احراز شغل معلمی، مطالعه در زمینۀ شخصیتی ضروری می­نماید.

در این پژوهش رابطۀ بین ویژگی­های­ شخصیتی با رضایت­ شغلی سنجیده می­شود. باید گفت: امروز رضایت ­شغلی در سازمان­ها و ادارات از جمله موضوعات مهمی است که اغلب مدیران و کارفرمایان دنیا برای آن اهمیت زیادی قائلند. اهمیت موضوع آنچنان است که هر سال بیش از یکصد مقاله در ماهنامه­های تخصصی به چاپ می­رسند، مبنی بر آنکه عامل انسانی در همۀ حیطه­ها مهم و مؤثراست، مخصوصاً در گسترۀ شغلی و سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.دراینجا عوامل شخصیتی را که به­ نظر می­رسد در رضایت ­شغلی مؤثر می­باشد بررسی خواهیم کرد.

پژوهش حاضر در رابطه پی پاسخ به این پرسش است که آیا بین میان ویژگی­های ­شخصیتی و عملکرد­ شغلی معلمان وجود دارد؟ و کدام یک از ویژگی­های ­شخصیتی انعطاف ­پذیری، روان­رنجوری، برون­گرایی، با­وجدان­بودن و موافق­بودن در موفقیت­ شغلی آنان موثر است؟

 

[۱]Buchman

[۲]More  and Mont

[۳]Jonsen

[۴]Caruso and

۸,۰۰۰ تومان – خرید


موضوعات :

درباره نویسنده

فیض اله رحیمی سرداری 194 نوشته در فروشگاه فایل دوسیا دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *